Welke terugbetaling van podologisch zolen is voorzien bij de verschillende ziekenfondsen?

Terugbetaling van podologische zolen

Via ziekenfonds

Helan

Sinds 01-01-2022 hebben ‘OZ onafhankelijk ziekenfonds’ en ‘Partena’ de handen in mekaar gestoken en zijn samen ‘HELAN’ geworden. Hierdoor krijgen mensen die zowel bij ‘OZ onafhankelijk ziekenfonds’ en ‘Partena’ waren vanaf nu een terugbetaling van €50 op een paar podologische zolen per kalenderjaar.

Hiervoor is GEEN voorschrift nodig en moeten de zolen vervaardigd zijn door een RIZIV erkende podoloog. 

Document Helan wordt op uw vraag ingevuld bij het betalen en afleveren van de zolen. 

Solidaris

Solidaris (de vroegere Bond Moyson) voorziet (momenteel) geen tegemoetkoming voor het vervaardigden van podologische zolen. Wel voorziet ze een terugbetaling van €12.60 per jaar voor de voetzorg. Dit met uitzondering van diabetespatiënten en 65+ patiënten. Voor meer info zie link bij ‘bron’. 

Liberale Mutualiteit

Bij de Liberale Mutualiteit in Oost-Vlaanderen is er een terugbetaling van €30 voor een paar podologische zolen om de 2 jaar.

Hiervoor is GEEN voorschrift nodig en moeten de zolen vervaardigd zijn door een RIZIV erkende podoloog. 

Christelijke Mutualiteit

De Christelijke Mutualiteit voorziet (momenteel) geen tegemoetkoming voor het vervaardigen van podologische zolen. Zolen die afgeleverd worden door een bandagist of orthopedist wel en de steunzolen moeten vervaardigd zijn uit materiaal dat voorgeschreven is door het RIZIV. Een podoloog mag steunzolen afleveren, maar dan is geen tegemoetkoming mogelijk. 

Vlaams Neutraal Ziekenfonds

Het VNZ voorziet sinds 01-01-2023 een terugbetaling voor podologische zolen met een bedrag van €50 per paar per kalenderjaar. Hiervoor is GEEN voorschrift nodig. De zolen moeten vervaardigd en afgeleverd worden door een RIZIV erkende podoloog. 

FOD Volksgezondheid

Op de website van FOD volksgezondheid kan u een lijst terugvinden waarin alle RIZIV erkende podologen staan.

Wilt u een afspraak maken?
Aarzel niet om ons te contacteren!